Attention Luleå-Boden Norrbotten 

är en del av Riksförbundet Attention som är en rikstäckande intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Det är inte ovanligt om man har en NPF diagnos att man även har dyslexi, dyskalkyli, NLD – Nonverbal Learning Disorder eller tvångssyndrom, även kallat OCD. Läs mer om diagnoserna på Riksförbundet Attentions hemsida.

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Vi är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Vill du engagera dig i föreningen, till exempel ordna träffar, gemensamma aktiviteter eller annat? Kontakta oss här. Tillsammans kan vi göra mer.

sidfot