Samtalsgrupper för Vuxna

Norrbottens läns landsting ordnar genom
Vuxenhabilitering och Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

Kurser/samtalsgrupper för Vuxna med diagnosen ADHD/ADD och ASD i Piteå, Luleå, Gällivare och Kiruna.

ADS är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser så som Aspergers syndrom, autismliknande tillstånd, atypisk autism, autistiskt syndrom och genomgripande störning i utvecklingen UNS.

För mer information och anmälan