Besöksverksamhet på häktet i Luleå

ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 % ha ADHD medan denna siffra bland intagna på Kriminalvården beräknas vara 20-30 %.
Representanter från Attention Luleå-Boden Norrbotten besöker regelbundet häktet i Luleå. Under besöken informerar vi om NPF, främst ADHD, och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. Personerna som besöker fängelserna har själva en NPF-diagnos och fungerar som levande exempel på att det finns många möjligheter i livet, trots eller kanske till och med på grund av att man har NPF.

Häktet i Luleå