Attentions föräldragrupp i Luleå bjuder in till samverkansträff med skolan, socialförvaltningen och polisen Tisdagen den 22 november

Tisdagen den 22 november, 19.00-21.00, på Sundsgården/Fyren (Lulsundsgatan 42) träffar föräldragruppen i Luleå representanter för skola, socialförvaltning och polisen.

Vi ska berätta om hur situationen i Luleå ser ut för våra barn och ungdomar samt ha en dialog om hur man kan arbeta förebyggande för att barnen och deras närstående ska kunna må bra.

Attentions föräldragrupp i Luleå har sedan 2010 arbetat med att stötta föräldrar till barn med NPF och ASD eller där man kan misstänka diagnos. Samtidigt har det pågått ett omfattande lobbyarbete för att barn och ungdomar ska få en dräglig tillvaro i Luleå kommuns skolor. Vi har haft möten med politiker och representanter från kommunen, skrivit insändare, lagt medborgarförslag och deltagit i reportage i tidningar och TV.

För oss hänger skolan, socialförvaltningen och polisen ihop. Gör inte skolan de anpassningar som behövs får socialförvaltningen och polisen en högre arbetsbelastning.

Nationalekonom Ingvar Nilsson säjer att: ”Kopplingen mellan skolmisslyckande och ett framtida liv i utanförskap är extremt starkt. Skolan är en huvudleverantör av unga i utanförskap” Nationellt räknar man att 13 % av en årskull i skolan hamnar i utanförskap. En person som hamnar i utanförskap kostar 10-15 miljoner för samhället tills den fyllt 65 år. I Luleå kommun finns idag ca 13000 elever. Det vill säga 1690 beräknas hamna i ett utanförskap vilket innebär en slutnota på 17 miljarder kronor.

Det kan vi inte acceptera!

Alla medlemmar i Attention som är intresserade är varmt välkomna till mötet. Ingen anmälan.

Klicka här om du vill läsa mer om Attentions föräldragrupp i Luleå