Styrelsen efterlyser Motioner (förslag på aktiviteter till nästa år)

Alla föreningar har ett årsmöte där styrelsen redovisar årsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år och verksamhetsplan för nästkommande år. Medlemmarna som deltar på mötet får sedan rösta om de tycker att styrelsen har skött sitt jobb och ska beviljas ansvarsfrihet. Några personer i styrelsen blir omvalda och andra väljs in. Förutom att det är ett trevligt möte så är det din chans att påverka vad som händer och sker i vår förening. 

Inför Attention Norrbotten Luleå-Bodens årsmöte den 26/2, 2017, vill styrelsen ha in Motioner från er medlemmar till 2017 års verksamhetsplan.

En Motion kan vara ett förslag på en aktivitet som du vill utföra, ett förslag på tillägg eller förändring till verksamhetsplaneringen för nästa år eller annat som du tycker att styrelsen bör ta ställning till.

Exempel:

  • Jag vill ha hjälp att starta en grupp som riktar sig till föräldrar i Boden
  • Jag har själv ADHD och vill ha hjälp att göra en må-bra-dag i Kiruna för de men samma funktionsnedsättning
  • Jag vill att ni nästa år går ut med mer information till socialtjänsten i de olika kommunerna

Tryck här för att lämna in din motion

Sista inlämningsdatum för årets motioner är 31 december 2016

Header