Skicka dina förslag på aktiviteter till styrelsen

Motion

Alla medlemmar i Attention kan när som helst under året skriva en Motion till styrelsen. En Motion kan vara ett förslag på en aktivitet som du vill utföra, ett förslag på tillägg eller förändring till verksamhetsplaneringen för nästa år eller annat som du tycker att styrelsen bör ta ställning till.

Exempel:
Jag vill ha hjälp att starta en grupp som riktar sig till föräldrar i Luleå.
Jag har själv ADHD och vill ha hjälp att göra en må-bra-dag i Kiruna för de men samma funktionsnedsättning.
Jag vill att ni nästa år går ut med mer information till socialtjänsten i de olika kommunerna.
Jag vill att det ska finnas bilder på styrelsemedlemmarna på hemsidan

Tryck här för att lämna in din motion.