Här lägger vi upp information om de grupper som våra medlemmar driver i Norrbotten. Det finns även länkar till olika medier såsom Facebook och Youtube.

Om du vill att din grupp ska finns med ta kontakt med oss här.

Attentions föräldragrupp i Luleå

Vi är några föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionshinder som träffas i Luleå en kväll sista veckan i varje månad. Träffen riktar sig till föräldrar och anhöriga till barn med diagnos eller där man misstänker ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Vi stöttar varandra och försöker att påverka politiker och tjänstemän på olika sätt.
Varmt välkommen!

Om du vill ha mer information kontakta:

Catrin Söderlund
catsod@spray.se

Kerstin Lindström
lindstrom.kerstin@gmail.com
0920-26 60 86

Youtube

Rekommenderade Facebookgrupper

På Facebook finns många sidor och grupper där man kan få information, råd och stöd i olika frågor som berör NPF. Det är som i alla medier viktigt att man är kritisk till informationen och granskar vilka källor som står bakom informationen.

Sidor

Facebooksidor drivs ofta av organisationer och företag.

Sluten grupp

Slutna grupper finns synliga om man söker på Facebook, man begär medlemskap i gruppen och sen kan endast de som är med i gruppen se och kommentera det som är skrivet.

Hemliga

Hemliga grupper  syns inte när man söker på Facebook och man måste vara vän med någon som är med i gruppen för att kunna bli medlem i gruppen. I en hemlig grupp så kan bara de som är medlemmar i gruppen se och kommentera inlägg.

  • Föräldragrupp, Luleå, för föräldrar till barn med NPF – ta kontakt med Kerstin Lindström på Facebook om du vill gå med i gruppen