Föräldraträffar med Attentions föräldragrupp i Luleå 7/12 2017