Tips på hur man kan jobba lokalt för att påverka i skolfrågan

Bestäm er för vilka/vilken fråga ni vill fokusera på, t.ex. kompetensutveckling till skolans personal inklusive utbildningsnämnden, tillgänglig arbetsterapeut/logoped, specialpedagog med NPF-spetskompetens, uppföljning och styrning från huvudmannen gällande skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Ta reda på vem eller vilka som ”äger … Read More

1 2