Tips på hur man kan jobba lokalt för att påverka i skolfrågan

Bestäm er för vilka/vilken fråga ni vill fokusera på, t.ex. kompetensutveckling till skolans personal inklusive utbildningsnämnden, tillgänglig arbetsterapeut/logoped, specialpedagog med NPF-spetskompetens, uppföljning och styrning från huvudmannen gällande skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Ta reda på vem eller vilka som ”äger … Read More

Nomineringar till Styrelsen

Varje förening har ett årsmöte där det väljs medlemmar till styrelsen. Är man medlem i Attention Luleå-Boden Norrbotten har man rätt att nominera personer till styrelsen. Man kan välja att nominera de som redan sitter i styrelsen eller nya personer. … Read More

1 2