Besöksverksamhet på häktet i Luleå

ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. I samhället i stort beräknas 3-5 % ha ADHD medan denna siffra bland intagna på Kriminalvården beräknas vara 20-30 %. Representanter från Attention Luleå-Boden Norrbotten … Read More

Samtalsgrupper för Vuxna

Norrbottens läns landsting ordnar genom Vuxenhabilitering och Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder Kurser/samtalsgrupper för Vuxna med diagnosen ADHD/ADD och ASD i Piteå, Luleå, Gällivare och Kiruna. ADS är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser så som Aspergers syndrom, autismliknande tillstånd, atypisk autism, autistiskt … Read More

Äntligen ny hemsida

Attention Luleå-Boden Norrbotten har under en längre tid haft problem med vår blogg http://www.attention-norrbotten.se/. Den sidan kommer under hösten att stängas ner och ersättas av www.attention-lulea-boden.se. Vi finns även på Facebook om ni söker på Attention Luleå-Boden Norrbotten. Här kommer vi att … Read More

1 2