Attention Luleå-Boden Norrbotten verkar i hela Norrbotten

 

Verksamhetsplaneringen för 2017

  • Vi fortsätter att stötta och engagera medlemmar runt om i länet att engagera sig och starta lokala aktiviteter
  • Vi kommer att fortsätta vårt informationsarbete i hela Norrbotten på bland annat skolor och övriga utbildningar av personal som arbetar med människor, där vi efterfrågas mer än vi har möjlighet att delta som föreläsare.
  • Frågor som berör NPF till våra styrelsemedlemmar fortsätter att komma in. Därför vill vi fortsätta utbilda oss vidare för att kunna bemöta dem på ett professionellt sätt. Detta bland annat genom att delta på föreläsningar och seminarier som rör våra frågor.
  • Vi kommer bland annat att ordna föreläsningar och fortsätta göra skrivelser och artiklar i lokala medier om aktuella händelser inom området NPF.  Vårt intressepolitiska arbete kommer sannolikt att stärkas även 2017.
  • Avslutningsvis hoppas vi på ett fortsatt aktivt engagemang från våra medlemmar runt om i hela Norrbotten!

Styrelsemedlemmar

Ordförande:   Miriam Jaakola
Sekreterare:  Sara Lindgren
Kassör:          Jenny Carlberg

Ledamot:      Britt-Inger Aspemalm-Olsson
Ledamot:      Bengt Vestling

Suppleant:    Ulrika Brodin
André Bengtsson

Medlemsansvarig: Sofie Andersson

Valberedning:
Ann-Sofie Lövqvist
Gudrun Olsson-Lindgren

Motion

Alla medlemmar i Attention kan när som helst under året skriva en Motion till styrelsen. En Motion kan vara ett förslag på en aktivitet som du vill utföra, ett förslag på tillägg eller förändring till verksamhetsplaneringen för nästa år eller annat som du tycker att styrelsen bör ta ställning till.

Exempel:
Jag vill ha hjälp att starta en grupp som riktar sig till föräldrar i Luleå.
Jag har själv ADHD och vill ha hjälp att göra en må-bra-dag i Kiruna för de men samma funktionsnedsättning.
Jag vill att ni nästa år går ut med mer information till socialtjänsten i de olika kommunerna.

Tryck här för att lämna in din motion.

 

sidfot