Attention Luleå-Boden Norrbotten verkar i hela Norrbotten

 

Verksamhetsplaneringen för 2016

  • Vi kommer att jobba med att sprida information och föreläsa för bland annat allmänheten, skolor och övriga utbildningar av personal som arbetar med människor.
  • Vi strävar efter att delta vid arrangemang inom vårt intresseområde som anordnas externt runt om i våra kommuner.
  • Vi fortsätter att stötta och engagera medlemmar runt om i länet att bland annat starta lokala aktiviteter såsom anhöriggrupper mm.
  • Vill fortsätta att vidareutbilda oss i de områden som rör NPF för att kunna bemöta frågor på ett professionellt sätt. Detta bland annat genom att delta på föreläsningar, seminarier och utbildningar som rör våra frågor.
  • Vi kommer att fortsätta göra skrivelser och artiklar till lokala medier om aktuella händelser inom området NPF.
  • Vårt intressepolitiska arbete kommer att fortsätta även 2016 bland annat med engagemang i NSPH och olika brukarråd.
  • Vi kommer att fortsätta vårt arbete med bl a besöksverksamhet inom kriminalvården.
  • Under 2016 kommer vi ha ett nära samarbete med Landstingets programberedning som i år jobbar kring Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Avslutningsvis hoppas vi på ett fortsatt aktivt engagemang från våra medlemmar runt om i hela Norrbotten!

Styrelsemedlemmar

Ordförande:   Miriam Jaakola
Sekreterare:  Sara Lindgren
Kassör:          Jenny Carlberg

Ledamot:      Britt-Inger Aspemalm-Olsson
Ledamot:      Bengt Vestling

Suppleant:    Ulrika Brodin

Medlemsansvarig: Sofie Andersson

Valberedning:
Ann-Sofie Lövqvist
Gudrun Olsson-Lindgren

Motion

Alla medlemmar i Attention kan när som helst under året skriva en Motion till styrelsen. En Motion kan vara ett förslag på en aktivitet som du vill utföra, ett förslag på tillägg eller förändring till verksamhetsplaneringen för nästa år eller annat som du tycker att styrelsen bör ta ställning till.

Exempel:
Jag vill ha hjälp att starta en grupp som riktar sig till föräldrar i Luleå.
Jag har själv ADHD och vill ha hjälp att göra en må-bra-dag i Kiruna för de men samma funktionsnedsättning.
Jag vill att ni nästa år går ut med mer information till socialtjänsten i de olika kommunerna.

Tryck här för att lämna in din motion.

 

sidfot